2021

Ponad słowami 3

Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/ponad-slowami-3-czesc-1-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-anna-rowny-p-1542697.html) to książka skrojona na miarę potrzeb każdego ucznia. W przystępny i czytelny sposób obrazująca harmonię pomiędzy literaturą, kulturą i językiem.

Młoda Polska

Epoka literacka, na której skupia się pierwsza część podręcznika. Dzięki wielu nawiązaniom w formie infografik i ikonografii można poznać szeroki kontekst danej epoki. Znajdziemy tu nawiązania zarówno historyczne, artystyczne jak i filozoficzno-społeczne, co pozwoli na głębsze pojęcie przedstawionych utworów i motywów ich autorów.

Współczesna nauka o tradycji

Podręcznik stworzony jest w sposób przejrzysty i ułatwiający zapamiętywanie najważniejszych informacji. Zawiera kompleksowo opracowane teksty, dzięki czemu łatwiej jest je dokładnie omówić i zrozumieć. W treści znajdziemy wiele nawiązań do współczesności, by ukazać jak harmonijnie może ona łączyć się z tradycją. Każde z dzieł przedstawionych w książce zawiera propozycje interpretacji oraz ciekawy komentarz od autorów.

Nauka poprawności językowej

W tej serii podręczników duży nacisk kładziony jest na funkcjonalne kształcenie językowe. W treści znajdziemy przykłady codziennej komunikacji i literatury, co pomaga w nauce tworzenia składnych i poprawnych wypowiedzi. Dzięki szczegółowym instrukcjom i przykładowym pracom nauka staje się funkcjonalna i bardziej przystępna. Wiele z umiejętności, które można zdobyć w trakcie pracy z powyższym podręcznikiem, będzie nieoceniona na maturze z języka polskiego. Wśród najważniejszych z nich można wymienić m.in : interpretację tekstu, tworzenie poprawnych wypowiedzi, poszerzenie kompetencji językowych.

Autorzy


Joanna Kuchta – autorka wielu pomocy naukowych dla dzieci w różnym wieku. Treści jakie tworzy cechuje kreatywne podejście do nauki i omawianych tematów. Zawsze stara się zainteresować ucznia w taki sposób, aby chętnie sięgał po wiedzę, bez obaw, że czegoś nie zrozumie.

Joanna Kościerzyńska – nauczycielka i autorka podręczników, zeszytów ćwiczeń i wielu pomocy naukowych. Związana z wydawnictwem WSiP. 

 

Ponad słowami 3

Nowoczesne pojęcie uczuć – kultura Młodej Polski

Okres Młodej Polski to przełomowy moment w dziejach świata. Rozwinęły się wówczas nowe nurtu filozoficzne i spostrzeżono nieprawidłowości systemów pozytywistycznych. Doprowadziło to do wielu zmian społecznych i kulturowych. Niezwykle powszechne stało się wyrażanie emocji i uczuć przy jednoczesnym zachowaniu stoicyzmu. Jak poglądy te wpłynęły na zwyczaje i jak zmieniło się postrzeganie sztuki?

Nowa wizja teatru

Podczas spektakli zaczęto odchodzić od sztucznej sztuki, mającej funkcję dydaktyczną. Zastąpiono ją dziełami o charakterze realnym, w których posługiwano się mową potoczną i przedstawiano ekspresyjne, ulotne uczucia bohaterów. Powstał wówczas dramat naturalistyczny ukazujący nieupiększone życie postaci. Teatr miał być miejscem bliskim sercom odbiorców, tak aby czuli się w nim komfortowo. Jego zadaniem było otwarcie widzów na emocje i wrażliwość.

Zmiany w literaturze


W Młodej Polsce powstały liczne dzieła z zakresu poezji, prozy i dramatu. Wpływ na to miały kierunki dominujące w pojmowanych przez społeczeństwo wizjach świata. Jednym z nich był symbolizm, twierdzący iż opisanie rzeczywistości słowami jest niemożliwe, w zamian tego należy posługiwać się symboliką. Następnym kierunkiem był impresjonizm, mówiący o łączeniu różnych odczuć zmysłowych i powiązywaniu ich z własnymi emocjami. Ekspresjonizm natomiast skupiał się na mocnym wyrażaniu własnych przeżyć i ich akcentowaniu za pomocą słów. Ostatni z nurtów, czyli klasycyzm charakteryzował się poglądami starożytnymi, do których można zaliczyć zachowanie harmonii, ładu, a także pochwalanie życia i spokój. Kierunki te mocno oddziaływały na tworzone dzieła, których przykłady można odnaleźć w Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl, gdzie dokonano interpretacji utworów wybitnych pisarzy takich jak Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Władysław Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Poznanie tychże tekstów pozwoli przybliżyć temat kultury Młodej Polski i umożliwi zrozumienie jej przeświadczeń o ówczesnych czasach.