Ponad słowami 3

Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/ponad-slowami-3-czesc-1-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-anna-rowny-p-1542697.html) to książka skrojona na miarę potrzeb każdego ucznia. W przystępny i czytelny sposób obrazująca harmonię pomiędzy literaturą, kulturą i językiem.

Młoda Polska

Epoka literacka, na której skupia się pierwsza część podręcznika. Dzięki wielu nawiązaniom w formie infografik i ikonografii można poznać szeroki kontekst danej epoki. Znajdziemy tu nawiązania zarówno historyczne, artystyczne jak i filozoficzno-społeczne, co pozwoli na głębsze pojęcie przedstawionych utworów i motywów ich autorów.

Współczesna nauka o tradycji

Podręcznik stworzony jest w sposób przejrzysty i ułatwiający zapamiętywanie najważniejszych informacji. Zawiera kompleksowo opracowane teksty, dzięki czemu łatwiej jest je dokładnie omówić i zrozumieć. W treści znajdziemy wiele nawiązań do współczesności, by ukazać jak harmonijnie może ona łączyć się z tradycją. Każde z dzieł przedstawionych w książce zawiera propozycje interpretacji oraz ciekawy komentarz od autorów.

Nauka poprawności językowej

W tej serii podręczników duży nacisk kładziony jest na funkcjonalne kształcenie językowe. W treści znajdziemy przykłady codziennej komunikacji i literatury, co pomaga w nauce tworzenia składnych i poprawnych wypowiedzi. Dzięki szczegółowym instrukcjom i przykładowym pracom nauka staje się funkcjonalna i bardziej przystępna. Wiele z umiejętności, które można zdobyć w trakcie pracy z powyższym podręcznikiem, będzie nieoceniona na maturze z języka polskiego. Wśród najważniejszych z nich można wymienić m.in : interpretację tekstu, tworzenie poprawnych wypowiedzi, poszerzenie kompetencji językowych.

Autorzy


Joanna Kuchta – autorka wielu pomocy naukowych dla dzieci w różnym wieku. Treści jakie tworzy cechuje kreatywne podejście do nauki i omawianych tematów. Zawsze stara się zainteresować ucznia w taki sposób, aby chętnie sięgał po wiedzę, bez obaw, że czegoś nie zrozumie.

Joanna Kościerzyńska – nauczycielka i autorka podręczników, zeszytów ćwiczeń i wielu pomocy naukowych. Związana z wydawnictwem WSiP. 

 

Ponad słowami 3

Nowoczesne pojęcie uczuć – kultura Młodej Polski

Okres Młodej Polski to przełomowy moment w dziejach świata. Rozwinęły się wówczas nowe nurtu filozoficzne i spostrzeżono nieprawidłowości systemów pozytywistycznych. Doprowadziło to do wielu zmian społecznych i kulturowych. Niezwykle powszechne stało się wyrażanie emocji i uczuć przy jednoczesnym zachowaniu stoicyzmu. Jak poglądy te wpłynęły na zwyczaje i jak zmieniło się postrzeganie sztuki?

Nowa wizja teatru

Podczas spektakli zaczęto odchodzić od sztucznej sztuki, mającej funkcję dydaktyczną. Zastąpiono ją dziełami o charakterze realnym, w których posługiwano się mową potoczną i przedstawiano ekspresyjne, ulotne uczucia bohaterów. Powstał wówczas dramat naturalistyczny ukazujący nieupiększone życie postaci. Teatr miał być miejscem bliskim sercom odbiorców, tak aby czuli się w nim komfortowo. Jego zadaniem było otwarcie widzów na emocje i wrażliwość.

Zmiany w literaturze


W Młodej Polsce powstały liczne dzieła z zakresu poezji, prozy i dramatu. Wpływ na to miały kierunki dominujące w pojmowanych przez społeczeństwo wizjach świata. Jednym z nich był symbolizm, twierdzący iż opisanie rzeczywistości słowami jest niemożliwe, w zamian tego należy posługiwać się symboliką. Następnym kierunkiem był impresjonizm, mówiący o łączeniu różnych odczuć zmysłowych i powiązywaniu ich z własnymi emocjami. Ekspresjonizm natomiast skupiał się na mocnym wyrażaniu własnych przeżyć i ich akcentowaniu za pomocą słów. Ostatni z nurtów, czyli klasycyzm charakteryzował się poglądami starożytnymi, do których można zaliczyć zachowanie harmonii, ładu, a także pochwalanie życia i spokój. Kierunki te mocno oddziaływały na tworzone dzieła, których przykłady można odnaleźć w Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl, gdzie dokonano interpretacji utworów wybitnych pisarzy takich jak Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Władysław Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Poznanie tychże tekstów pozwoli przybliżyć temat kultury Młodej Polski i umożliwi zrozumienie jej przeświadczeń o ówczesnych czasach.

Ponad słowami 3

Przyjemna i efektywna nauka języka polskiego

Materiały do nauki polskiego

Obecnie wybór podręczników i materiałów do języka polskiego jest bardzo szeroki, co nierzadko może powodować problemy w zdecydowaniu się na konkretną pozycję. Choć to zwykle szkoła tę decyzję podejmuje, warto mieć świadomość jakie książki są aktualnie polecane. "Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe" stworzony zbiorczo przez Joannę Kościerzyńską, Aleksandrę Wróblewską, Małgorzatę Matecką, Annę Równy oraz Joanne Ginter jest jedną z takich pozycji. Wiedza jest w nim podana w przystępny sposób, który nie tylko pomoże maturzyście przyswoić wybrane zagadnienia, ale także skłoni go do dyskusji i refleksji. Podręcznik jest oczywiście zgodny z aktualną podstawą programową.

Zaległości z języka polskiego - jak je nadrobić przed maturą?

Nie da się ukryć, że zaległości w zakresie tego przedmiotu mogą być poważnym utrudnieniem w zaliczeniu matury na wysokim poziomie. Specyfika tej wiedzy wymaga nie tylko znajomości lektur, ale także umiejętnego posługiwania się mową pisaną - pod względem leksykalnym, gramatycznym oraz ortograficznym. Jest to szczególnie ważne w przypadku pisania rozprawki. Problemy z poprawnym pisaniem są spowodowane prawdopodobnie ubogim kontaktem z książkami dającymi możliwość naturalnego przyswojenia zasad. Człowiek chłonie taką wiedzę niejako "przy okazji" i nie wymaga to wówczas szczególnego wysiłku intelektualnego. Aby zatem poprawić swoją biegłość w zakresie czytania, pisania i operowania wartościowym słownictwem, czytanie będzie konieczne. W nadrobieniu zaległości pomocne będą także:
  • maturalne karty pracy
  • egzaminy z poprzednich roczników
  • lektury z aktualnej podstawy programowej
  • obeznanie w dodatkowych, nadprogramowych dziełach literackich i kulturalnych
  • nieustanny kontakt z językiem pisanym, który ułatwi przyswajanie ortografii i gramatyki.